Imenik zaposlenih - Alkalmazottak névjegyzéke

Občina Dobrovnik / Dobronak Község
Dobrovnik - Dobronak 297
9223 Dobrovnik/Dobronak
Uradne ure / Hivatalos órák
Uradne ure - za stranke
  • Ponedeljek / Hétfő: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
  • Sreda / Szerda: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.00
  • Petek / Péntek: od 8.00 do 11.00