Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi - Havi jelentés a szállások és a befizetett idegenforgalmi adó számáról

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov