Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezzmerno obremenitev okolja s hrupom - Kérelem kiadása az alkalmi és átmeneti túlzott környezet zajszennyezésére

Oddaj

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov