Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo / Kérelem az építési telek visszatérítés fizetésének alóli egyéves mentesítése -

Oddaj

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov