Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste - Kérelem az építési engedély kiadásához a védett községi utsávaknál

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije