Prijava javne prireditve oziroma shoda - Nyilvános rendezvény vagy összejövetel bejelentése

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov