Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času / Kérelem a vendéglátó egység üzemének meghosszabbított üzemidőben történő működtetésére

Oddaj

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov