Dan mobilnosti in slovenskega športa/A mobilitás és a Szlovén sport napja

20. 9. 2022 Marija S. 306
Šport / Sport
Bukovniško jezero/Bakonaki-tó, 9223 Dobrovnik/Dobronak
Trajanje / Időtartam
Začetek: 23.09.2022
Zaključek: 23.09.2022