Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča -Kérelem a telek használatáról szóló igazolás kiadására

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku